pointer Blended learning

De ideale combinatie

Bij Retailtraining maken we gebruik van Blended Learning. Blended Learning is een vorm van training en ontwikkeling waarbij de cursisten leren door de combinatie van face-to-face (veelal klassikaal) onderwijs, een leeromgeving op internet en leren op de werkplek (coaching on the job). Uit ervaring weten we dat Blended Learning een zeer goede en effectieve methode is. Cursisten leren de theorie van de trainer in een ‘klassikale’ omgeving, waarbij ze ervaringen kunnen uitwisselen met andere cursisten. Het voorbereiden op de lessen en het uitwerken van opdrachten en vragenlijsten vinden plaats in een elektronische leeromgeving. De opgedane kennis kan direct toegepast worden in cases die daadwerkelijk op de werkvloer plaatsvinden. Dat maakt het leren naast leuk, ook effectief! Van onze cursisten horen we vaak dat het fijn is dat het leren niet ophoudt in de klas, maar doorgaat op de werkvloer. Ze kunnen de ervaringen van de werkvloer vervolgens weer meenemen in de klas. Op deze manier ontstaat een mooie mix tussen theorie en praktijk!

De Voordelen
  • Effectief: 3 in 1 (klassikaal, online en op de werkvloer)
  • Kennis tijdens de training toepassen
  • Veel interactie met trainer en de overige deelnemers